Våre tjenester

Regnskap

Vi benytter Tripletex som er et nettbasert program, Visma Business og Huldt & Lillevik. Her er det mulighet for å scanne inn bilag, samt logge seg på. Kontering og føring av bilag med etter-kontroll og avstemming av alle konti. Rapportering etter kundens behov. Utfylling av MVA oppgave og andre offentlige rapporter, statistikker.

Lønn

Beregning og utbetaling av lønn med med innsending av A-melding. Bistand ved utfylling av statistikker og krav om sykepenger mm.

Årsavslutning

Vi foretar utarbeidelse av årsregnskap med noter, utfylling av skattemelding for personforetak, deltakerlignet selskap og aksjeselskap. Vi bistår ved klage til Skattemyndighetene.

Fakturering og inkasso

Fakturering og utsendelse av faktura etter ordrebilag, med direkte oppdatering i regnskap. Gode purrerutiner og inkassotjenester via egen jurist.

Juridisk bistand og øvrig rådgivning

  • Juridisk rådgivning innenfor de fleste rettsområder
  • Rådgivning i skatte- og avgiftsspørsmål
  • Firmaetablering - råd og hjelp med stiftelsen og dokumentene
  • Bistand innenfor de fleste rettsområder i såvel privat som forrestningsmessige spørsmål
  • Inkasso og bistand i gjeldsordningssaker

Kontakt